Havarijní dispečink

24 hodin denně - 365 dní v roce


Provozovna : Petra Rezka 1079/14, 140 00 Praha 4
Vedoucí : Ladislav Mach
Telefon : 26121 5761-2

Zajišťuje nepřetržitý provoz k odstranění havarijních závad:

- ústředního topení
- vody
- plynu
- elektroinstalace
- čištění kanalizace, odpadů, dešťových svodů
- vyprošťování osob z výtahů


K dnešnímu dni odstraňujeme havarijní situace v 21.658 bytových a nebytových jednotkách, administrativních budovách a zdravotnických zařízení, dále pro tyto objekty, též hotely a státní budovy provádíme vyprošťování osob z 2.856 výtahů.

Havárie typu topení, voda, plyn, elektro a kanalizace odstraňujeme maximálně do 2 hodin po nahlášení závad s možností následné opravy, výměny, popřípadě rekonstrukce dle rozsahu havárie.

Vyprošťování osob z výtahů provádíme maximálně do 30 ti minut od nahlášení a to s přihlédnutím k dopravní situaci v Praze.

Havárie zajišťujeme vozidly typu PICK UPŮ plně vybavenými potřebným nářadím a materiálem k odstranění běžných typů havárií. Pro havárie většího rozsahu používáme vozidlo typu Tranzit skříň s potřebnou technikou, např. svářecí technikou, čerpacím zařízením, zmrazovací technikou apod. Zásahoví technici operující v terénu jsou ve spojení s dispečerem přes mobilní telefon.

Havarijní dispečink Vám nabízí:

- nepřetržitý servis i pro Vaše domy
  (objekty hotelového, administrativního, bytového a jiného typu)
- přijímání a zajišťování Vašich a Vám došlých objednávek
- zajišťování kontaktů s Vašimi klienty a nájemníky
- a další jiné využití našeho dispečinku 24 hod. denně